k.ú.: 654639 - Slatina u Chudenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556378 - Chudenice NUTS5 CZ0322556378
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 791902
zahrada 48 49063
ovoc. sad 3 11805
travní p. 379 792475
lesní poz 67 2675300
vodní pl. nádrž přírodní 3 6629
vodní pl. nádrž umělá 2 192
vodní pl. rybník 1 12273
vodní pl. tok přirozený 77 24454
vodní pl. tok umělý 9 473
zast. pl. společný dvůr 4 2094
zast. pl. zbořeniště 1 8
zast. pl. 44 24370
ostat.pl. jiná plocha 8 25120
ostat.pl. manipulační pl. 3 3274
ostat.pl. neplodná půda 65 48099
ostat.pl. ostat.komunikace 46 32919
ostat.pl. silnice 39 34976
Celkem KN 967 4535426
Par. DKM 967 4535426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 43
LV 98
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.04.1995
S-SK GS 1:2880 1837 21.04.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 06:09

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.