k.ú.: 654612 - Chudenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556378 - Chudenice NUTS5 CZ0322556378
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 4891
orná půda 1119 4768550
zahrada 389 302273
ovoc. sad 1 7481
travní p. mez, stráň 2 2270
travní p. 817 2045754
lesní poz 166 3305098
vodní pl. nádrž umělá 6 6928
vodní pl. rybník 6 29015
vodní pl. tok přirozený 141 26395
zast. pl. společný dvůr 3 444
zast. pl. zbořeniště 2 256
zast. pl. 454 187975
ostat.pl. jiná plocha 53 48835
ostat.pl. manipulační pl. 51 69431
ostat.pl. mez, stráň 1 2926
ostat.pl. neplodná půda 112 129448
ostat.pl. ostat.komunikace 135 210913
ostat.pl. pohřeb. 1 3492
ostat.pl. silnice 18 109789
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20979
ostat.pl. zeleň 7 68220
Celkem KN 3489 11351363
Par. DKM 3489 11351363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 260
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 19
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 46
Celkem BUD 436
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 20
Celkem JED 80
LV 563
spoluvlastník 1084

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.1994
S-SK GS 1:2880 1837 08.12.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.