k.ú.: 654604 - Bezpravovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556378 - Chudenice NUTS5 CZ0322556378
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 728638
zahrada 34 37267
travní p. 222 749511
lesní poz 129 1781440
vodní pl. nádrž přírodní 1 1542
vodní pl. nádrž umělá 2 461
vodní pl. tok přirozený 3 2371
vodní pl. zamokřená pl. 1 396
zast. pl. společný dvůr 2 274
zast. pl. zbořeniště 1 283
zast. pl. 27 15224
ostat.pl. jiná plocha 18 81329
ostat.pl. manipulační pl. 6 8585
ostat.pl. neplodná půda 51 56331
ostat.pl. ostat.komunikace 30 36734
ostat.pl. silnice 5 33889
Celkem KN 705 3534275
Par. DKM 705 3534275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 27
LV 61
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.09.2003 1:1000 14.10.2003 *) extravilán
DKM 1:1000 01.05.1994 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.