k.ú.: 654604 - Bezpravovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556378 - Chudenice NUTS5 CZ0322556378
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 727635
zahrada 30 37132
travní p. mez, stráň 21 33462
travní p. 174 692589
lesní poz 129 1809073
vodní pl. nádrž přírodní 1 1542
vodní pl. nádrž umělá 2 461
vodní pl. tok přirozený 3 2371
vodní pl. zamokřená pl. 1 396
zast. pl. zbořeniště 2 292
zast. pl. 27 15360
ostat.pl. jiná plocha 22 95507
ostat.pl. manipulační pl. 5 8585
ostat.pl. mez, stráň 16 9025
ostat.pl. neplodná půda 22 30223
ostat.pl. ostat.komunikace 32 40773
ostat.pl. silnice 4 29850
Celkem KN 643 3534276
Par. DKM 643 3534276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 27
LV 64
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.09.2003 1:1000 14.10.2003 *) extravilán
DKM 1:1000 01.05.1994 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.10.2020 06:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička