k.ú.: 654566 - Lhota u Chříče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558974 - Chříč NUTS5 CZ0325558974
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 1050314
zahrada 29 31226
travní p. 183 261524
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 58 1606172
vodní pl. rybník 1 470
vodní pl. tok přirozený 19 26281
zast. pl. společný dvůr 75 612
zast. pl. zbořeniště 8 1948
zast. pl. 45 22490
ostat.pl. jiná plocha 35 14625
ostat.pl. manipulační pl. 36 34856
ostat.pl. neplodná půda 34 22517
ostat.pl. ostat.komunikace 58 35889
ostat.pl. silnice 2 9862
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 885
Celkem KN 846 3119720
Par. KMD 846 3119720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 44
LV 83
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička