k.ú.: 654523 - Újezdsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588521 - Kostelany NUTS5 CZ0721588521
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 762451
zahrada 91 62922
ovoc. sad 10 30865
travní p. 121 260575
lesní poz 18 1271817
vodní pl. tok přirozený 4 4183
zast. pl. zbořeniště 1 525
zast. pl. 111 25527
ostat.pl. jiná plocha 22 12456
ostat.pl. manipulační pl. 25 10814
ostat.pl. ostat.komunikace 62 36230
ostat.pl. silnice 38 31284
Celkem KN 765 2509649
Par. KMD 765 2509649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 109
LV 158
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2015
KM-D 1:1000 29.03.2002 28.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.03.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.07.2020 20:02

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.