k.ú.: 654515 - Lhotka u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588521 - Kostelany NUTS5 CZ0721588521
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 484 1375101
zahrada 59 69125
ovoc. sad 10 35961
travní p. 56 58560
lesní poz 18 65833
vodní pl. tok přirozený 20 8787
vodní pl. tok umělý 4 2072
zast. pl. 53 22487
ostat.pl. jiná plocha 30 12709
ostat.pl. manipulační pl. 2 3473
ostat.pl. neplodná půda 25 8055
ostat.pl. ostat.komunikace 80 28300
ostat.pl. silnice 44 19293
Celkem KN 885 1709756
Par. KMD 885 1709756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 53
LV 128
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2014
KM-D 1:1000 22.09.2000 23.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 06.12.2019 08:45

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.