k.ú.: 654507 - Kostelany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588521 - Kostelany NUTS5 CZ0721588521
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 493 1262265
zahrada 228 168254
ovoc. sad 17 63478
travní p. 409 720014
lesní poz 244 6417769
vodní pl. tok přirozený 15 19652
zast. pl. 277 76765
ostat.pl. jiná plocha 118 35162
ostat.pl. manipulační pl. 49 17306
ostat.pl. neplodná půda 15 7348
ostat.pl. ostat.komunikace 202 155296
ostat.pl. pohřeb. 6 1508
ostat.pl. silnice 88 109661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13911
Celkem KN 2167 9068389
Par. KMD 2167 9068389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 170
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 270
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 415
spoluvlastník 627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2015
KM-D 1:1000 29.03.2002 17.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.03.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.12.2019 04:27

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.