k.ú.: 654485 - Chřibská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562530 - Chřibská NUTS5 CZ0421562530
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 300964
zahrada 259 178617
travní p. 135 835380
lesní poz 63 821537
vodní pl. nádrž přírodní 1 275
vodní pl. nádrž umělá 4 10007
vodní pl. rybník 1 1717
vodní pl. tok přirozený 14 17833
vodní pl. tok umělý 4 726
zast. pl. společný dvůr 2 437
zast. pl. zbořeniště 54 14583
zast. pl. 303 73901
ostat.pl. jiná plocha 40 35557
ostat.pl. manipulační pl. 7 6365
ostat.pl. neplodná půda 47 92031
ostat.pl. ostat.komunikace 101 71250
ostat.pl. pohřeb. 1 1633
ostat.pl. silnice 23 60139
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 41990
ostat.pl. zeleň 2 1198
Celkem KN 1089 2566140
Par. DKM 1089 2566140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 121
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če bydlení 22
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 300
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 295
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.05.2019 15:06

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.