k.ú.: 654477 - Horní Chřibská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562530 - Chřibská NUTS5 CZ0421562530
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 589556
zahrada 170 127709
travní p. 191 1396773
lesní poz 99 1553078
vodní pl. nádrž přírodní 1 109
vodní pl. nádrž umělá 7 18027
vodní pl. rybník 1 8324
vodní pl. tok přirozený 24 17087
vodní pl. tok umělý 8 10079
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 263
zast. pl. zbořeniště 39 10897
zast. pl. 181 59598
ostat.pl. dobývací prost. 2 443
ostat.pl. jiná plocha 61 34739
ostat.pl. manipulační pl. 13 9004
ostat.pl. neplodná půda 50 55016
ostat.pl. ostat.komunikace 135 120976
ostat.pl. pohřeb. 2 5104
ostat.pl. silnice 8 29747
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6159
Celkem KN 1031 4052688
Par. DKM 1031 4052688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 21
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 178
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 9
LV 222
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.12.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:01

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.