k.ú.: 654469 - Dolní Chřibská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562530 - Chřibská NUTS5 CZ0421562530
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 268563
zahrada 270 155120
travní p. 388 3853554
lesní poz ostat.komunikace 1 4923
lesní poz 154 3553590
vodní pl. nádrž umělá 10 12612
vodní pl. tok přirozený 20 75948
vodní pl. tok umělý 7 9532
vodní pl. zamokřená pl. 2 772
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 39 7472
zast. pl. 302 110201
ostat.pl. jiná plocha 46 72421
ostat.pl. manipulační pl. 5 7385
ostat.pl. neplodná půda 81 285623
ostat.pl. ostat.komunikace 184 170451
ostat.pl. pohřeb. 2 12034
ostat.pl. silnice 9 46510
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25858
ostat.pl. zeleň 3 2180
Celkem KN 1542 8674769
Par. DKM 1542 8674769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 3
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 100
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 300
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 322
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 12:58

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.