k.ú.: 654434 - Chržín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532398 - Chržín NUTS5 CZ0203532398
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 2637557
zahrada 48 36579
travní p. 56 40569
lesní poz 125 265472
vodní pl. nádrž umělá 3 834
vodní pl. rybník 19 23024
vodní pl. tok přirozený 72 20310
zast. pl. společný dvůr 3 443
zast. pl. zbořeniště 1 377
zast. pl. 111 46707
ostat.pl. jiná plocha 90 89007
ostat.pl. manipulační pl. 9 8518
ostat.pl. neplodná půda 82 45591
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 31705
ostat.pl. ostat.komunikace 87 81642
ostat.pl. pohřeb. 2 2690
ostat.pl. silnice 20 42350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 142284
ostat.pl. zeleň 6 1644
Celkem KN 1233 3517303
Par. KMD 1233 3517303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 59
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 108
LV 179
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2010
S-SK GS 1:2880 1891 20.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 01.06.2020 18:46

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.