k.ú.: 654426 - Dolní Kamenice u Velvar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532398 - Chržín NUTS5 CZ0203532398
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 489320
zahrada 18 11853
travní p. 3 5678
vodní pl. tok přirozený 9 8898
zast. pl. společný dvůr 2 829
zast. pl. 36 20388
ostat.pl. jiná plocha 6 20801
ostat.pl. manipulační pl. 8 3937
ostat.pl. neplodná půda 13 2683
ostat.pl. ostat.komunikace 11 13508
ostat.pl. silnice 4 6086
ostat.pl. skládka 1 12073
ostat.pl. zeleň 3 987
Celkem KN 190 597041
Par. KMD 190 597041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 36
LV 53
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2009
S-SK GS 1:2880 1904 23.04.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.