k.ú.: 654418 - Budihostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532398 - Chržín NUTS5 CZ0203532398
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 4102689
zahrada 19 13144
travní p. 6 7285
lesní poz 11 19664
vodní pl. nádrž umělá 3 838
vodní pl. rybník 1 41604
vodní pl. tok přirozený 23 22905
vodní pl. tok umělý 3 1292
vodní pl. zamokřená pl. 9 14705
zast. pl. zbořeniště 2 979
zast. pl. 68 42089
ostat.pl. jiná plocha 22 7533
ostat.pl. manipulační pl. 8 12453
ostat.pl. neplodná půda 19 16072
ostat.pl. ostat.komunikace 48 88248
ostat.pl. pohřeb. 1 1547
ostat.pl. silnice 7 37018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 161052
ostat.pl. zeleň 8 2259
Celkem KN 656 4593376
Par. KMD 656 4593376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 68
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 134
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2009
S-SK GS 1:2880 1890 10.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 05.06.2020 15:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.