k.ú.: 654361 - Vestec u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 2175806
zahrada 27 18494
ovoc. sad 2 17334
travní p. 7 16003
lesní poz les(ne hospodář) 4 28653
vodní pl. tok přirozený 3 34048
zast. pl. 63 28631
ostat.pl. dráha 1 13661
ostat.pl. jiná plocha 32 28364
ostat.pl. manipulační pl. 20 26687
ostat.pl. neplodná půda 19 19326
ostat.pl. ostat.komunikace 29 52664
ostat.pl. silnice 3 15539
ostat.pl. zeleň 3 440
Celkem KN 285 2475650
Par. DKM 285 2475650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 61
byt.z. byt 7
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 9
LV 84
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.11.2014
DKM 1:1000 05.06.1999
ZMVM 1:2000 15.04.1994 05.06.1999
S-SK GS 1:2880 1839 15.04.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.08.2019 13:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.