k.ú.: 654299 - Chrudim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 7524
orná půda 2164 9682323
zahrada 2798 1242393
ovoc. sad 133 748900
travní p. 357 1476774
lesní poz 34 1397167
vodní pl. nádrž umělá 5 4334
vodní pl. tok přirozený 70 141650
vodní pl. tok umělý 24 57613
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
zast. pl. společný dvůr 77 19627
zast. pl. zbořeniště 38 8980
zast. pl. 6660 1635904
ostat.pl. dráha 47 213308
ostat.pl. jiná plocha 1171 987077
ostat.pl. manipulační pl. 435 767752
ostat.pl. neplodná půda 228 132557
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 40329
ostat.pl. ostat.komunikace 1074 1008427
ostat.pl. pohřeb. 9 52937
ostat.pl. silnice 254 490714
ostat.pl. skládka 4 4872
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 119013
ostat.pl. zeleň 334 482231
Celkem KN 15959 20722407
Par. DKM 15959 20722407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 28
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 335
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 165
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 152
č.p. rod.dům 2411
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 337
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 2096
bez čp/če jiná st. 509
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb. 98
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 107
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 78
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 8
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 6497
byt.z. byt 6428
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 89
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 378
obč.z. garáž 35
obč.z. j.nebyt 40
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 6991
LV 12341
spoluvlastník 24814

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004
ZMVM 1:2000 01.06.1985 27.12.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1949 27.12.2004
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1949
S-SK GS 1:2880 1828 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 02.06.2020 17:10

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.