k.ú.: 654299 - Chrudim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 7524
orná půda 2163 9688378
zahrada 2723 1221179
ovoc. sad 139 771042
travní p. 355 1481154
lesní poz 35 1397221
vodní pl. nádrž umělá 5 4334
vodní pl. tok přirozený 70 141650
vodní pl. tok umělý 24 57613
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
zast. pl. společný dvůr 80 24363
zast. pl. zbořeniště 38 8980
zast. pl. 6664 1631520
ostat.pl. dráha 47 213257
ostat.pl. jiná plocha 1158 970872
ostat.pl. manipulační pl. 423 767638
ostat.pl. neplodná půda 226 132557
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 38289
ostat.pl. ostat.komunikace 1072 1007482
ostat.pl. pohřeb. 9 52937
ostat.pl. silnice 253 491034
ostat.pl. skládka 4 4872
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 119013
ostat.pl. zeleň 337 489490
Celkem KN 15867 20722400
Par. DKM 15867 20722400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 28
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 327
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 168
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 148
č.p. rod.dům 2390
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 335
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 2090
bez čp/če jiná st. 507
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb. 99
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 109
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 77
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 8
vod.dílo jez 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 6456
byt.z. byt 6427
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 89
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 262
obč.z. garáž 33
obč.z. j.nebyt 27
obč.z. rozest. 73
Celkem JED 6928
LV 12139
spoluvlastník 24168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004
ZMVM 1:2000 01.06.1985 27.12.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1949 27.12.2004
S-SK GS 1:2880 1828 01.06.1985
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2019 20:55

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.