k.ú.: 654299 - Chrudim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 7524
orná půda 2166 9687969
zahrada 2727 1221213
ovoc. sad 139 771042
travní p. 355 1481154
lesní poz 35 1397221
vodní pl. nádrž umělá 5 4334
vodní pl. tok přirozený 70 141650
vodní pl. tok umělý 24 57613
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
zast. pl. společný dvůr 80 24363
zast. pl. zbořeniště 38 8980
zast. pl. 6631 1631868
ostat.pl. dráha 47 213257
ostat.pl. jiná plocha 1161 973550
ostat.pl. manipulační pl. 424 767638
ostat.pl. neplodná půda 226 132557
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 38792
ostat.pl. ostat.komunikace 1073 1007449
ostat.pl. pohřeb. 9 52937
ostat.pl. silnice 253 490530
ostat.pl. skládka 4 4872
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 119013
ostat.pl. zeleň 336 486880
Celkem KN 15845 20722407
Par. DKM 15845 20722407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 28
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 329
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 168
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 149
č.p. rod.dům 2390
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 335
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 2090
bez čp/če jiná st. 507
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb. 99
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 107
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 77
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 8
vod.dílo jez 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 6457
byt.z. byt 6427
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 89
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 262
obč.z. garáž 33
obč.z. j.nebyt 27
obč.z. rozest. 73
Celkem JED 6928
LV 12172
spoluvlastník 24289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004
ZMVM 1:2000 01.06.1985 27.12.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1949 27.12.2004
S-SK GS 1:2880 1828 01.06.1985
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 22:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.