k.ú.: 654272 - Chrtníč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568767 - Chrtníč NUTS5 CZ0631568767
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 3497804
zahrada 80 63247
travní p. 119 1004359
lesní poz 76 1485521
vodní pl. nádrž umělá 7 11073
vodní pl. tok umělý 12 26609
zast. pl. společný dvůr 1 266
zast. pl. zbořeniště 1 707
zast. pl. 83 72308
ostat.pl. jiná plocha 62 130001
ostat.pl. manipulační pl. 1 837
ostat.pl. ostat.komunikace 63 175394
ostat.pl. pohřeb. 1 590
ostat.pl. silnice 12 42964
ostat.pl. zeleň 36 102296
Celkem KN 748 6613976
EN 5 2748
PK 82 589836
Celkem ZE 87 592584
Par. DKM 523 5154234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 81
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 174
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.09.2009 1:1000 05.10.2009 *) extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1976
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1976


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 01/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.08.2019 13:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.