k.ú.: 654264 - Chroustovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571547 - Chroustovice NUTS5 CZ0531571547
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 949 5736497
zahrada skleník-pařeniš. 1 168
zahrada 230 109735
ovoc. sad 17 72302
travní p. 48 106677
lesní poz 79 767798
vodní pl. nádrž přírodní 1 687
vodní pl. nádrž umělá 2 2188
vodní pl. tok přirozený 128 68807
vodní pl. tok umělý 2 6530
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 397 145326
ostat.pl. jiná plocha 57 24710
ostat.pl. manipulační pl. 38 92689
ostat.pl. neplodná půda 34 24489
ostat.pl. ostat.komunikace 93 145299
ostat.pl. pohřeb. 2 8471
ostat.pl. silnice 39 81963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15976
ostat.pl. zeleň 9 63215
Celkem KN 2133 7473635
Par. KMD 2133 7473635
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 174
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 389
byt.z. byt 43
Celkem JED 43
LV 538
spoluvlastník 1073

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 23:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.