k.ú.: 654248 - Chroustov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534706 - Chroustov NUTS5 CZ0208534706
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 454 4133021
zahrada 94 101851
ovoc. sad 2 30138
travní p. 156 265173
lesní poz 23 96326
vodní pl. nádrž umělá 5 16456
vodní pl. tok přirozený 44 13898
vodní pl. tok umělý 23 5158
vodní pl. zamokřená pl. 4 6072
zast. pl. společný dvůr 4 5623
zast. pl. zbořeniště 2 923
zast. pl. 158 121830
ostat.pl. jiná plocha 25 25963
ostat.pl. manipulační pl. 40 31010
ostat.pl. neplodná půda 5 6958
ostat.pl. ostat.komunikace 69 76614
ostat.pl. pohřeb. 4 8118
ostat.pl. silnice 2 36564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3940
ostat.pl. zeleň 3 616
Celkem KN 1119 4986252
PK 2 37737
Celkem ZE 2 37737
Par. KMD 1118 4958456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 154
LV 258
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 26.05.2019 03:24

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.