k.ú.: 654230 - Chropyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588512 - Chropyně NUTS5 CZ0721588512
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1474 7411214
zahrada 745 444099
ovoc. sad 13 118273
travní p. 714 1966101
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz les(ne hospodář) 28 38854
lesní poz 168 5402053
vodní pl. nádrž umělá 13 59456
vodní pl. rybník 8 230206
vodní pl. tok přirozený 69 373791
vodní pl. tok umělý 11 16207
vodní pl. zamokřená pl. 4 4560
zast. pl. společný dvůr 3 753
zast. pl. zbořeniště 8 864
zast. pl. 1585 459059
ostat.pl. dráha 17 149828
ostat.pl. jiná plocha 363 199009
ostat.pl. manipulační pl. 301 559790
ostat.pl. neplodná půda 19 58064
ostat.pl. ostat.komunikace 456 401296
ostat.pl. pohřeb. 1 6518
ostat.pl. silnice 73 127881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 90 93700
ostat.pl. zeleň 101 99076
Celkem KN 6265 18220705
Par. DKM 6265 18220705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 542
č.p. byt.dům 42
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 123
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 9
bez čp/če bydlení 41
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 368
bez čp/če jiná st. 172
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 63
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1536
byt.z. byt 1234
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 18
Celkem JED 1264
LV 2889
spoluvlastník 5359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1997
THM-V 1:1000 01.01.1970 10.11.1997
S-SK ŠD 1:2500 1939 01.01.1970 scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.02.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 03:06

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.