k.ú.: 654230 - Chropyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588512 - Chropyně NUTS5 CZ0721588512
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1474 7417484
zahrada 747 445329
ovoc. sad 13 118273
travní p. 714 1966156
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz les(ne hospodář) 28 38854
lesní poz 167 5396021
vodní pl. nádrž umělá 13 59456
vodní pl. rybník 8 230206
vodní pl. tok přirozený 69 373791
vodní pl. tok umělý 11 16207
vodní pl. zamokřená pl. 4 4560
zast. pl. společný dvůr 3 753
zast. pl. zbořeniště 8 864
zast. pl. 1581 458387
ostat.pl. dráha 17 149828
ostat.pl. jiná plocha 362 198241
ostat.pl. manipulační pl. 301 564996
ostat.pl. neplodná půda 19 58064
ostat.pl. ostat.komunikace 455 400296
ostat.pl. pohřeb. 1 6518
ostat.pl. silnice 73 127881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 90 95787
ostat.pl. zeleň 84 92697
Celkem KN 6243 18220702
Par. DKM 6243 18220702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 542
č.p. byt.dům 42
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 122
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 8
bez čp/če bydlení 41
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 368
bez čp/če jiná st. 168
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 64
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1532
byt.z. byt 1234
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 18
Celkem JED 1264
LV 2891
spoluvlastník 5370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1997
THM-V 1:1000 01.01.1970 10.11.1997
S-SK ŠD 1:2500 1939 01.01.1970 scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.02.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 17:56

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.