k.ú.: 654221 - Chromeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569305 - Chromeč NUTS5 CZ0715569305
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1625 4247228
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 250 183345
travní p. 156 388814
lesní poz 20 222393
vodní pl. rybník 1 2160
vodní pl. tok přirozený 195 94972
zast. pl. společný dvůr 4 2053
zast. pl. zbořeniště 12 1444
zast. pl. 297 99455
ostat.pl. dráha 1 83
ostat.pl. jiná plocha 153 59847
ostat.pl. manipulační pl. 8 26925
ostat.pl. neplodná půda 70 32052
ostat.pl. ostat.komunikace 148 68787
ostat.pl. pohřeb. 1 1908
ostat.pl. silnice 14 52385
ostat.pl. skládka 1 110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4579
ostat.pl. zeleň 2 1191
Celkem KN 2960 5489749
EN 17 77913
Celkem ZE 17 77913
Par. KMD 2960 5489749
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 192
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 284
LV 394
spoluvlastník 559

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1881 28.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 23:51

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.