k.ú.: 654221 - Chromeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569305 - Chromeč NUTS5 CZ0715569305
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1607 4247328
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 248 183160
travní p. 156 388993
lesní poz 20 222393
vodní pl. rybník 1 2160
vodní pl. tok přirozený 194 95029
zast. pl. společný dvůr 4 2053
zast. pl. zbořeniště 12 1444
zast. pl. 297 99788
ostat.pl. dráha 1 83
ostat.pl. jiná plocha 151 59235
ostat.pl. manipulační pl. 8 26925
ostat.pl. neplodná půda 70 32052
ostat.pl. ostat.komunikace 147 68915
ostat.pl. pohřeb. 1 1908
ostat.pl. silnice 14 52385
ostat.pl. skládka 1 110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4579
ostat.pl. zeleň 2 1191
Celkem KN 2936 5489749
EN 20 107082
Celkem ZE 20 107082
Par. KMD 2936 5489749
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 192
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 284
LV 396
spoluvlastník 569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1881 28.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 20:06

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.