k.ú.: 654094 - Zbenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564320 - Zbenice NUTS5 CZ020B564320
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 623 2375696
zahrada 85 59775
ovoc. sad 3 9957
travní p. 187 365559
lesní poz 14 536328
vodní pl. nádrž umělá 5 203526
vodní pl. rybník 4 8392
vodní pl. tok přirozený 13 2996
vodní pl. tok umělý 51 13288
zast. pl. společný dvůr 4 3442
zast. pl. zbořeniště 3 924
zast. pl. 104 42466
ostat.pl. dráha 2 2674
ostat.pl. jiná plocha 36 88197
ostat.pl. manipulační pl. 18 18906
ostat.pl. neplodná půda 16 19919
ostat.pl. ostat.komunikace 79 82611
ostat.pl. silnice 2 4109
Celkem KN 1249 3838765
Par. KMD 1249 3838765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 104
LV 174
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2012
S-SK GS 1:2880 1830 21.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.09.2020 17:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička