k.ú.: 654019 - Chrášťany u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539295 - Chrášťany NUTS5 CZ020A539295
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 395 3232758
zahrada 191 111337
ovoc. sad 1 3091
travní p. 11 13041
lesní poz 9 12382
vodní pl. nádrž umělá 6 8303
vodní pl. tok přirozený 28 4613
vodní pl. tok umělý 1 12
vodní pl. zamokřená pl. 5 918
zast. pl. společný dvůr 23 7665
zast. pl. 361 179470
ostat.pl. dráha 5 15730
ostat.pl. dálnice 3 92784
ostat.pl. jiná plocha 91 46947
ostat.pl. manipulační pl. 71 191417
ostat.pl. neplodná půda 22 10528
ostat.pl. ostat.komunikace 153 101248
ostat.pl. silnice 66 80296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18245
ostat.pl. zeleň 18 21220
Celkem KN 1463 4152005
Par. DKM 1463 4152005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 182
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 353
byt.z. byt 149
byt.z. garáž 40
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 34
obč.z. garáž 18
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 19
Celkem JED 266
LV 537
spoluvlastník 944

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.02.2005
THM-V 1:1000 15.12.1977 21.02.2005 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 15.12.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:57

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.