k.ú.: 654001 - Chrášťany u Českého Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533351 - Chrášťany NUTS5 CZ0204533351
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 4131929
zahrada 61 38339
ovoc. sad 9 39650
travní p. 20 91426
lesní poz 5 31432
vodní pl. nádrž umělá 4 1097
vodní pl. tok přirozený 2 2091
vodní pl. zamokřená pl. 3 1187
zast. pl. společný dvůr 18 4944
zast. pl. zbořeniště 2 636
zast. pl. 128 58054
ostat.pl. jiná plocha 52 60799
ostat.pl. manipulační pl. 93 67031
ostat.pl. neplodná půda 11 9129
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 7151
ostat.pl. ostat.komunikace 50 66110
ostat.pl. silnice 10 34417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12248
ostat.pl. zeleň 6 549
Celkem KN 584 4658219
Par. DKM 584 4658219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 123
byt.z. byt 12
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 17
LV 152
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.05.2017 1:1000 24.05.2017 *)
DKM 1:1000 28.03.2017
DKM-KPÚ 30.10.2013 1:1000 21.01.2014 *)
THM-G 1:1000 01.01.1970 24.05.2017
S-SK GS 1:2880 1841 13.12.1970 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 23.09.2020 15:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička