k.ú.: 653934 - Chrastice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 167
zahrada 10 5120
travní p. 518 5753354
lesní poz 417 3128634
vodní pl. nádrž umělá 7 11898
vodní pl. tok přirozený 56 72256
vodní pl. tok umělý 21 10323
zast. pl. zbořeniště 10 4717
zast. pl. 88 39993
ostat.pl. dráha 5 57194
ostat.pl. jiná plocha 170 185839
ostat.pl. manipulační pl. 14 37259
ostat.pl. neplodná půda 156 132747
ostat.pl. ostat.komunikace 160 144146
ostat.pl. silnice 17 127024
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23664
ostat.pl. zeleň 1 530
Celkem KN 1659 9734865
Par. KMD 1659 9734865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 82
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 99
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2011
S-SK ŠS 1834 08.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.09.2020 05:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.