k.ú.: 653934 - Chrastice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 167
zahrada 10 5120
travní p. 518 5753354
lesní poz 417 3128634
vodní pl. nádrž umělá 7 11898
vodní pl. tok přirozený 56 72274
vodní pl. tok umělý 21 10323
zast. pl. zbořeniště 10 4717
zast. pl. 90 40065
ostat.pl. dráha 5 57202
ostat.pl. jiná plocha 162 183584
ostat.pl. manipulační pl. 14 37259
ostat.pl. neplodná půda 156 134469
ostat.pl. ostat.komunikace 160 144607
ostat.pl. silnice 12 126754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23908
ostat.pl. zeleň 1 530
Celkem KN 1648 9734865
Par. KMD 1648 9734865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 84
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 96
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2011
S-SK ŠS 1834 08.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 17.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.