k.ú.: 653926 - Hynčice pod Sušinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 485
travní p. 346 1714995
lesní poz 378 2150675
vodní pl. rybník 3 17291
vodní pl. tok přirozený 9 10594
zast. pl. zbořeniště 9 1906
zast. pl. 137 24083
ostat.pl. jiná plocha 236 144106
ostat.pl. manipulační pl. 2 102
ostat.pl. neplodná půda 231 164250
ostat.pl. ostat.komunikace 195 96684
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 502
Celkem KN 1549 4325673
Par. DKM 1 9759
Par. KMD 1548 4315914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 3
č.p. ubyt.zař 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 98
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 132
LV 184
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2012
S-SK ŠS 1835 07.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.05.2019 16:50

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.