k.ú.: 653926 - Hynčice pod Sušinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 485
travní p. 346 1714995
lesní poz 378 2150675
vodní pl. rybník 3 17291
vodní pl. tok přirozený 9 10594
zast. pl. zbořeniště 9 1906
zast. pl. 139 24187
ostat.pl. jiná plocha 236 144002
ostat.pl. manipulační pl. 2 102
ostat.pl. neplodná půda 231 164250
ostat.pl. ostat.komunikace 195 96684
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 502
Celkem KN 1551 4325673
Par. DKM 1 9759
Par. KMD 1550 4315914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 3
č.p. ubyt.zař 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 98
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 134
LV 184
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2012
S-SK ŠS 1835 07.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 22:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.