k.ú.: 653926 - Hynčice pod Sušinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 485
travní p. 357 1714909
lesní poz 378 2150675
vodní pl. rybník 3 17291
vodní pl. tok přirozený 9 10594
zast. pl. zbořeniště 9 1906
zast. pl. 140 24273
ostat.pl. jiná plocha 236 144002
ostat.pl. manipulační pl. 2 102
ostat.pl. neplodná půda 233 164250
ostat.pl. ostat.komunikace 198 96684
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 502
Celkem KN 1568 4325673
Par. DKM 1 9759
Par. KMD 1567 4315914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 3
č.p. ubyt.zař 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 99
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 135
LV 187
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2012
S-SK ŠS 1835 07.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 06:55

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.