k.ú.: 653918 - Chrastěšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585939 - Vizovice NUTS5 CZ0724585939
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 15861
zahrada 66 82777
ovoc. sad 2 11278
travní p. 153 586395
lesní poz ostat.komunikace 15 45433
lesní poz 49 1775414
vodní pl. nádrž umělá 1 18
vodní pl. tok přirozený 10 3302
vodní pl. zamokřená pl. 17 4099
zast. pl. společný dvůr 1 168
zast. pl. zbořeniště 3 1448
zast. pl. 117 32474
ostat.pl. jiná plocha 33 16444
ostat.pl. manipulační pl. 5 2316
ostat.pl. neplodná půda 1 875
ostat.pl. ostat.komunikace 40 35719
ostat.pl. silnice 1 10627
Celkem KN 531 2624648
Par. DKM 531 2624648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 72
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 113
LV 140
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.03.2010 1:1000 03.03.2010 *)
DKM 1:1000 03.11.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1988 03.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:45

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.