k.ú.: 653900 - Chrastavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553751 - Chrastavice NUTS5 CZ0321553751
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 28 14919
orná půda 794 4757715
zahrada 158 142132
ovoc. sad 1 2248
travní p. mez, stráň 61 33697
travní p. 437 1023295
lesní poz 382 2200007
vodní pl. nádrž umělá 7 7182
vodní pl. rybník 6 8099
vodní pl. tok přirozený 52 9937
vodní pl. tok umělý 137 38181
vodní pl. zamokřená pl. 6 7059
zast. pl. zbořeniště 8 4311
zast. pl. 203 88151
ostat.pl. dráha 1 30892
ostat.pl. jiná plocha 227 132020
ostat.pl. manipulační pl. 6 32636
ostat.pl. neplodná půda 11 5654
ostat.pl. ostat.komunikace 307 143686
ostat.pl. pohřeb. 1 16
ostat.pl. silnice 4 32271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3664
ostat.pl. zeleň 1 5800
Celkem KN 2841 8723572
Par. DKM 2841 8723572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 196
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 313
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2004
ZMVM 1:2000 01.05.1986 22.12.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 01.10.2020 07:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička