k.ú.: 653799 - Chrast - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571539 - Chrast NUTS5 CZ0531571539
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 753 4558732
zahrada 677 332843
ovoc. sad 24 90944
travní p. 54 176803
lesní poz 31 407375
vodní pl. rybník 5 393028
vodní pl. tok přirozený 13 28906
vodní pl. tok umělý 1 84
zast. pl. společný dvůr 22 2410
zast. pl. zbořeniště 14 3927
zast. pl. 1162 355135
ostat.pl. dobývací prost. 1 3886
ostat.pl. dráha 10 64291
ostat.pl. jiná plocha 118 70944
ostat.pl. manipulační pl. 88 248489
ostat.pl. neplodná půda 39 86593
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1002
ostat.pl. ostat.komunikace 234 217599
ostat.pl. pohřeb. 1 13112
ostat.pl. silnice 73 114810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 60969
ostat.pl. zeleň 70 53515
Celkem KN 3399 7285397
Par. DKM 3399 7285397
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 19
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 736
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 12
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 167
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1156
byt.z. byt 124
obč.z. byt 3
Celkem JED 127
LV 1322
spoluvlastník 2028

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2002
ZMVM 1:2000 01.10.1987 28.08.2002
S-SK GS 1:2880 1839 01.10.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 15:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.