k.ú.: 653772 - Oslí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564249 - Chrást NUTS5 CZ020B564249
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 657705
zahrada 31 19568
travní p. 29 230343
lesní poz 12 50887
vodní pl. nádrž umělá 1 470
vodní pl. tok přirozený 6 28868
vodní pl. tok umělý 9 8310
zast. pl. 19 11182
ostat.pl. dráha 5 29367
ostat.pl. jiná plocha 4 1287
ostat.pl. neplodná půda 18 57119
ostat.pl. ostat.komunikace 19 20847
ostat.pl. silnice 5 15358
Celkem KN 177 1131311
Par. DKM 177 1131311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.dům 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 19
LV 32
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2002 1:1000 18.12.2002 *)
S-SK GS 1:2880 1830 18.12.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 08:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.