k.ú.: 653756 - Chrást u Tochovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564249 - Chrást NUTS5 CZ020B564249
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 3215391
zahrada 136 84034
ovoc. sad 1 2657
travní p. 99 1279396
lesní poz 69 1650697
vodní pl. nádrž umělá 7 5619
vodní pl. rybník 8 25295
vodní pl. tok přirozený 5 7384
vodní pl. tok umělý 11 22990
vodní pl. zamokřená pl. 1 1709
zast. pl. společný dvůr 1 91
zast. pl. zbořeniště 2 199
zast. pl. 150 67863
ostat.pl. dráha 1 1748
ostat.pl. jiná plocha 57 20216
ostat.pl. manipulační pl. 42 46956
ostat.pl. neplodná půda 94 181499
ostat.pl. ostat.komunikace 84 156416
ostat.pl. silnice 16 39320
ostat.pl. skládka 1 44436
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 1872
Celkem KN 988 6855788
Par. DKM 988 6855788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 41
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 139
LV 189
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.09.2002 1:1000 30.01.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1830 30.01.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.07.2019 05:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.