k.ú.: 653713 - Chranišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560570 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0413560570
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 811137
zahrada 90 36007
travní p. 42 88840
vodní pl. rybník 1 2532
vodní pl. tok přirozený 3 4156
vodní pl. zamokřená pl. 4 14107
zast. pl. 109 34384
ostat.pl. dráha 18 91993
ostat.pl. jiná plocha 79 670014
ostat.pl. manipulační pl. 45 100054
ostat.pl. neplodná půda 20 57806
ostat.pl. ostat.komunikace 75 55830
ostat.pl. silnice 10 37733
ostat.pl. zeleň 5 4052
Celkem KN 542 2008645
Par. DKM 542 2008645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 61
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 102
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 121
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2007
THM-V 1:2000 01.01.1974 29.10.2007
FÚO 1:2000 01.01.1974 29.10.2007
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 17.08.2019 23:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.