k.ú.: 653667 - Chramosty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540218 - Dublovice NUTS5 CZ020B540218
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1028326
zahrada 78 44121
travní p. 354 1372941
lesní poz 182 2520652
vodní pl. nádrž umělá 4 1903
vodní pl. rybník 1 1241
vodní pl. tok přirozený 11 26739
zast. pl. společný dvůr 1 30
zast. pl. zbořeniště 2 343
zast. pl. 136 39112
ostat.pl. jiná plocha 32 44692
ostat.pl. manipulační pl. 5 9795
ostat.pl. neplodná půda 302 289750
ostat.pl. ostat.komunikace 141 103058
ostat.pl. silnice 6 14883
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 28624
Celkem KN 1448 5526210
Par. KMD 1448 5526210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 133
LV 207
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.05.2019 21:38

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.