k.ú.: 653641 - Choustníkovo Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579327 - Choustníkovo Hradiště NUTS5 CZ0525579327
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 4502660
zahrada 301 375522
ovoc. sad 62 1141546
travní p. 196 402167
lesní poz 102 4754922
vodní pl. nádrž přírodní 4 774
vodní pl. nádrž umělá 10 10569
vodní pl. rybník 2 87343
vodní pl. tok přirozený 55 85674
vodní pl. tok umělý 3 2276
vodní pl. zamokřená pl. 8 22339
zast. pl. zbořeniště 3 469
zast. pl. 343 158301
ostat.pl. jiná plocha 223 314617
ostat.pl. manipulační pl. 51 145524
ostat.pl. neplodná půda 25 47845
ostat.pl. ostat.komunikace 189 259121
ostat.pl. pohřeb. 2 8329
ostat.pl. silnice 71 144029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 27659
ostat.pl. zeleň 3 2599
Celkem KN 1888 12494285
Par. DKM 1763 7694947
Par. KMD 125 4799338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 80
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. bydlení 5
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
Celkem BUD 337
byt.z. byt 29
obč.z. byt 4
obč.z. dílna 1
Celkem JED 34
LV 347
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2017
KMD 1:1000 20.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 20.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 29.09.2020 05:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička