k.ú.: 653641 - Choustníkovo Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579327 - Choustníkovo Hradiště NUTS5 CZ0525579327
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 4502660
zahrada 298 373011
ovoc. sad 62 1144373
travní p. 196 402464
lesní poz 102 4754922
vodní pl. nádrž přírodní 4 774
vodní pl. nádrž umělá 10 10569
vodní pl. rybník 2 87343
vodní pl. tok přirozený 54 85674
vodní pl. tok umělý 3 2276
vodní pl. zamokřená pl. 8 22339
zast. pl. zbořeniště 3 469
zast. pl. 336 158422
ostat.pl. jiná plocha 217 314245
ostat.pl. manipulační pl. 51 145524
ostat.pl. neplodná půda 25 47845
ostat.pl. ostat.komunikace 187 258761
ostat.pl. pohřeb. 2 8329
ostat.pl. silnice 71 144029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 27659
ostat.pl. zeleň 3 2599
Celkem KN 1869 12494287
Par. DKM 1745 7694949
Par. KMD 124 4799338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 77
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. bydlení 5
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 1
Celkem BUD 332
byt.z. byt 29
Celkem JED 29
LV 343
spoluvlastník 486

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2017
KMD 1:1000 20.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 20.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.07.2019 05:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.