k.ú.: 653501 - Chotýčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535907 - Chotýčany NUTS5 CZ0311535907
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 336 2956286
zahrada 176 131816
ovoc. sad 3 5840
travní p. 102 470975
lesní poz les s budovou 29 1105
lesní poz 224 946852
vodní pl. nádrž umělá 1 4346
vodní pl. rybník 3 10682
vodní pl. tok přirozený 9 9180
vodní pl. tok umělý 4 3738
vodní pl. zamokřená pl. 1 536
zast. pl. společný dvůr 1 38
zast. pl. 152 60217
ostat.pl. dráha 15 103669
ostat.pl. jiná plocha 104 89032
ostat.pl. manipulační pl. 27 25255
ostat.pl. neplodná půda 41 82035
ostat.pl. ostat.komunikace 115 126526
ostat.pl. silnice 6 155402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6620
ostat.pl. zeleň 6 2533
Celkem KN 1359 5192683
Par. DKM 1359 5192683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 174
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 242
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.01.2009 1:1000 28.01.2009 *)
DKM 1:1000 26.04.2006 Mimo KPÚ
ZMVM 1:2000 01.04.1984 28.01.2009 Část v prostoru KPÚ
S-SK GS 1:2880 1870 01.04.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička