k.ú.: 653489 - Chotusice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534102 - Chotusice NUTS5 CZ0205534102
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1435 5479776
zahrada 298 251663
ovoc. sad 53 105718
travní p. 106 230856
lesní poz 3 22765
vodní pl. nádrž umělá 1 1794
vodní pl. rybník 1 866
vodní pl. tok přirozený 182 81958
vodní pl. tok umělý 13 7442
vodní pl. zamokřená pl. 31 14465
zast. pl. společný dvůr 11 3856
zast. pl. zbořeniště 5 5197
zast. pl. 418 211643
ostat.pl. jiná plocha 49 47812
ostat.pl. manipulační pl. 80 213703
ostat.pl. neplodná půda 34 49047
ostat.pl. ostat.komunikace 227 165068
ostat.pl. pohřeb. 4 6157
ostat.pl. silnice 15 80951
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 25001
ostat.pl. zeleň 6 1892
Celkem KN 2978 7007630
Par. KMD 2978 7007630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 238
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 12
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 410
LV 487
spoluvlastník 696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.07.2019 07:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.