k.ú.: 653462 - Sedlečko u Chotovin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552461 - Chotoviny NUTS5 CZ0317552461
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 501 2418921
zahrada 57 27469
travní p. 334 651365
lesní poz 146 523701
vodní pl. rybník 9 31261
vodní pl. tok přirozený 2 814
vodní pl. tok umělý 27 8241
vodní pl. zamokřená pl. 9 5932
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 2 862
zast. pl. 55 36182
ostat.pl. jiná plocha 27 24034
ostat.pl. manipulační pl. 22 21479
ostat.pl. neplodná půda 49 23222
ostat.pl. ostat.komunikace 87 75737
ostat.pl. silnice 6 11592
Celkem KN 1334 3860825
Par. KMD 1334 3860825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 54
LV 113
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2013
KM-D 1:2000 08.08.2000 04.11.2013
S-SK GS 1:2880 1830 08.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.09.2020 05:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička