k.ú.: 653420 - Liderovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552461 - Chotoviny NUTS5 CZ0317552461
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1183656
zahrada 43 37872
ovoc. sad 2 30209
travní p. 72 184398
lesní poz 30 92757
vodní pl. nádrž umělá 5 11008
vodní pl. rybník 12 80434
vodní pl. tok přirozený 9 30747
vodní pl. tok umělý 11 5559
vodní pl. zamokřená pl. 2 446
zast. pl. 32 22229
ostat.pl. jiná plocha 34 16187
ostat.pl. manipulační pl. 17 73712
ostat.pl. mez, stráň 1 559
ostat.pl. neplodná půda 33 30751
ostat.pl. ostat.komunikace 24 14498
ostat.pl. silnice 17 34621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 499
ostat.pl. zeleň 2 603
Celkem KN 497 1850745
Par. DKM 83 138822
Par. KMD 414 1711923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
LV 79
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2020 intravilán
KMD 1:1000 31.08.2015
KM-D 1:2000 08.08.2000 31.08.2015
S-SK GS 1:2880 1830 08.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 22.09.2020 15:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička