k.ú.: 653390 - Chotovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578118 - Chotovice NUTS5 CZ0533578118
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 2344019
zahrada 122 57248
travní p. 148 427585
lesní poz 32 171301
vodní pl. nádrž umělá 5 3425
vodní pl. zamokřená pl. 5 691
zast. pl. společný dvůr 1 101
zast. pl. zbořeniště 8 1498
zast. pl. 95 27825
ostat.pl. jiná plocha 46 48150
ostat.pl. manipulační pl. 14 8172
ostat.pl. neplodná půda 5 692
ostat.pl. ostat.komunikace 104 92704
ostat.pl. pohřeb. 1 876
ostat.pl. silnice 1 15901
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1360
Celkem KN 824 3201548
Par. KMD 824 3201548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 92
LV 137
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2013
KM-D 1:2880 10.11.2000 10.01.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.09.2020 05:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.