k.ú.: 653349 - Chotiměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564958 - Chotiměř NUTS5 CZ0423564958
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 1680392
zahrada 117 78691
ovoc. sad 96 635730
travní p. 95 235755
lesní poz 76 256923
vodní pl. nádrž přírodní 2 3226
vodní pl. nádrž umělá 5 12189
vodní pl. tok přirozený 28 24231
vodní pl. tok umělý 4 2764
vodní pl. zamokřená pl. 10 16653
zast. pl. zbořeniště 1 626
zast. pl. 176 75670
ostat.pl. dráha 9 89125
ostat.pl. dálnice 27 2550
ostat.pl. jiná plocha 57 76782
ostat.pl. manipulační pl. 17 54280
ostat.pl. neplodná půda 74 74302
ostat.pl. ostat.komunikace 75 81975
ostat.pl. silnice 7 19978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1571
Celkem KN 1070 3423413
Par. KMD 1070 3423413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 89
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 174
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 193
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2013
S-SK GS 1:2880 1843 03.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 01.10.2020 07:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička