k.ú.: 653314 - Sejcká Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540323 - Chotilsko NUTS5 CZ020B540323
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 292111
zahrada 63 77906
travní p. 107 804875
lesní poz 91 635951
vodní pl. rybník 1 12102
vodní pl. zamokřená pl. 1 2217
zast. pl. zbořeniště 1 382
zast. pl. 57 16700
ostat.pl. jiná plocha 21 13274
ostat.pl. neplodná půda 29 30200
ostat.pl. ostat.komunikace 39 52083
ostat.pl. silnice 1 2953
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2722
Celkem KN 429 1943476
Par. DKM 429 1943476
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 55
LV 82
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.10.2001 1:1000 26.10.2001 *)
S-SK GS 1:2880 1840 26.10.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 23:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.