k.ú.: 653306 - Křeničná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540323 - Chotilsko NUTS5 CZ020B540323
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 159228
zahrada 118 103011
travní p. 120 907025
lesní poz les s budovou 1 74
lesní poz ostat.komunikace 2 1530
lesní poz 193 1457548
vodní pl. nádrž umělá 7 1337783
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 252 39391
ostat.pl. jiná plocha 46 47105
ostat.pl. manipulační pl. 3 1099
ostat.pl. neplodná půda 82 66205
ostat.pl. ostat.komunikace 82 51538
ostat.pl. pohřeb. 1 1831
ostat.pl. silnice 36 134864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 160 150198
ostat.pl. zeleň 1 671
Celkem KN 1135 4459209
Par. DKM 436 4029377
Par. KMD 699 429832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 165
bez čp/če bydlení 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 244
LV 229
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 30.10.2019 1:1000 04.11.2019 *)
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 29.09.2020 07:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička