k.ú.: 653306 - Křeničná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540323 - Chotilsko NUTS5 CZ020B540323
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 738915
zahrada 120 100805
travní p. 131 361680
lesní poz les s budovou 1 74
lesní poz 176 1437712
vodní pl. nádrž umělá 12 1334033
vodní pl. tok přirozený 1 3799
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 247 38505
ostat.pl. jiná plocha 62 53537
ostat.pl. manipulační pl. 3 1099
ostat.pl. neplodná půda 80 59687
ostat.pl. ostat.komunikace 86 54083
ostat.pl. pohřeb. 1 1831
ostat.pl. silnice 18 121153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 169 150688
ostat.pl. zeleň 1 671
Celkem KN 1233 4458380
Par. KMD 1233 4458380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 160
bez čp/če bydlení 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 239
LV 225
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.08.2019 07:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.