k.ú.: 653284 - Hněvšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540323 - Chotilsko NUTS5 CZ020B540323
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 480893
zahrada 54 47283
travní p. 101 433419
lesní poz 45 1470004
vodní pl. nádrž umělá 3 16706
vodní pl. tok přirozený 3 53913
zast. pl. 72 15142
ostat.pl. jiná plocha 41 17914
ostat.pl. manipulační pl. 1 816
ostat.pl. neplodná půda 52 30413
ostat.pl. ostat.komunikace 49 30148
ostat.pl. silnice 3 14902
ostat.pl. zeleň 8 12722
Celkem KN 502 2624275
Par. KMD 502 2624275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 72
LV 115
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 00:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.