k.ú.: 653284 - Hněvšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540323 - Chotilsko NUTS5 CZ020B540323
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 231567
zahrada 54 52882
travní p. 93 645363
lesní poz ostat.komunikace 2 542
lesní poz 56 1484599
vodní pl. nádrž umělá 3 16706
vodní pl. tok přirozený 3 53913
zast. pl. 73 15197
ostat.pl. jiná plocha 38 14011
ostat.pl. manipulační pl. 1 816
ostat.pl. neplodná půda 55 45863
ostat.pl. ostat.komunikace 45 34323
ostat.pl. silnice 5 16054
ostat.pl. zeleň 8 12726
Celkem KN 463 2624562
Par. DKM 188 2485176
Par. KMD 275 139386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 73
LV 116
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.10.2019 1:1000 08.10.2019 *)
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.09.2020 00:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička