k.ú.: 653250 - Chotěvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579319 - Chotěvice NUTS5 CZ0525579319
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 6770240
zahrada 454 468095
travní p. 806 2811769
lesní poz 340 8092828
vodní pl. nádrž přírodní 5 33791
vodní pl. nádrž umělá 4 14438
vodní pl. tok přirozený 40 136850
vodní pl. tok umělý 2 529
zast. pl. společný dvůr 7 3810
zast. pl. zbořeniště 12 8221
zast. pl. 499 166508
ostat.pl. dráha 8 70237
ostat.pl. jiná plocha 274 295668
ostat.pl. manipulační pl. 32 70112
ostat.pl. neplodná půda 314 532299
ostat.pl. ostat.komunikace 343 531483
ostat.pl. pohřeb. 1 2093
ostat.pl. silnice 17 91585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11150
ostat.pl. zeleň 11 11960
Celkem KN 3457 20123666
Par. DKM 1996 18956698
Par. KMD 1461 1166968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 179
č.p. rod.rekr 8
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 487
byt.z. byt 52
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 26
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 92
LV 663
spoluvlastník 968

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 14.04.2014
S-SK GS 1:2880 1841 15.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 23:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.