k.ú.: 653250 - Chotěvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579319 - Chotěvice NUTS5 CZ0525579319
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 6770619
zahrada 454 470657
travní p. 793 2812111
lesní poz 337 8092828
vodní pl. nádrž přírodní 5 33791
vodní pl. nádrž umělá 4 14438
vodní pl. tok přirozený 40 136850
vodní pl. tok umělý 2 529
zast. pl. společný dvůr 7 3810
zast. pl. zbořeniště 12 8221
zast. pl. 495 166525
ostat.pl. dráha 8 70237
ostat.pl. jiná plocha 261 291334
ostat.pl. manipulační pl. 32 70112
ostat.pl. neplodná půda 313 532299
ostat.pl. ostat.komunikace 335 530354
ostat.pl. pohřeb. 1 2093
ostat.pl. silnice 12 95451
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11150
ostat.pl. zeleň 4 10258
Celkem KN 3403 20123667
Par. DKM 1983 18956738
Par. KMD 1420 1166929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 171
č.p. rod.rekr 7
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 479
byt.z. byt 52
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 90
LV 652
spoluvlastník 953

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 14.04.2014
S-SK GS 1:2880 1841 15.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.05.2019 18:55

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.