k.ú.: 653233 - Chotětov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535931 - Chotětov NUTS5 CZ0207535931
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 7861366
zahrada 204 128694
ovoc. sad 11 41993
travní p. 15 49718
lesní poz 7 128918
vodní pl. nádrž umělá 4 1777
vodní pl. tok umělý 1 940
zast. pl. společný dvůr 1 331
zast. pl. zbořeniště 15 8325
zast. pl. 415 165862
ostat.pl. dráha 9 82220
ostat.pl. jiná plocha 99 215209
ostat.pl. manipulační pl. 41 125817
ostat.pl. neplodná půda 10 37083
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2933
ostat.pl. ostat.komunikace 98 206636
ostat.pl. pohřeb. 2 4563
ostat.pl. silnice 13 122691
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 28227
ostat.pl. zeleň 66 178875
Celkem KN 1300 9392178
Par. DKM 1300 9392178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 126
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 50
Celkem BUD 408
byt.z. byt 54
obč.z. byt 99
Celkem JED 153
LV 514
spoluvlastník 839

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2015
DKM-KPÚ 04.09.2008 1:1000 04.11.2008 *) KPÚ na části k.ú. - extravilán.
S-SK GS 1:2880 1842 30.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 29.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička