k.ú.: 653187 - Mantov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557838 - Chotěšov NUTS5 CZ0324557838
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1861832
zahrada 208 114477
travní p. 66 673850
lesní poz 44 719086
vodní pl. tok přirozený 7 178203
vodní pl. zamokřená pl. 9 183738
zast. pl. společný dvůr 2 165
zast. pl. zbořeniště 3 1650
zast. pl. 273 88774
ostat.pl. jiná plocha 100 157481
ostat.pl. manipulační pl. 35 83209
ostat.pl. neplodná půda 16 62782
ostat.pl. ostat.komunikace 76 108586
ostat.pl. silnice 28 36689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21194
ostat.pl. zeleň 2 23169
Celkem KN 961 4314885
Par. DKM 961 4314885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 171
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 8
Celkem BUD 266
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 279
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.01.2020
DKM 1:1000 29.06.2017
DKM 1:1000 24.03.2017
ZMVM 1:2000 01.10.1987 21.01.2020
THM-V 1:1000 01.01.1972 29.06.2017
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 22.09.2020 15:22

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.