k.ú.: 653161 - Chotěšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557838 - Chotěšov NUTS5 CZ0324557838
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 7338409
zahrada školka 2 371
zahrada 644 367834
travní p. 98 541652
lesní poz 37 3119522
vodní pl. nádrž umělá 2 6128
vodní pl. rybník 9 24631
vodní pl. tok přirozený 23 27859
vodní pl. tok umělý 27 7727
vodní pl. zamokřená pl. 1 2768
zast. pl. společný dvůr 7 15447
zast. pl. 972 340352
ostat.pl. dráha 31 101841
ostat.pl. jiná plocha 202 170470
ostat.pl. manipulační pl. 38 79166
ostat.pl. neplodná půda 14 8171
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 19668
ostat.pl. ostat.komunikace 341 283467
ostat.pl. pohřeb. 2 9886
ostat.pl. silnice 67 130956
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 57323
ostat.pl. zeleň 38 17017
Celkem KN 2727 12670665
PK 299 1301592
GP 682 2270315
Celkem ZE 981 3571907
Par. DKM 2366 4300032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 369
č.p. byt.dům 19
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 224
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 173
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 3
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 967
byt.z. byt 131
byt.z. garáž 15
obč.z. byt 37
obč.z. garáž 19
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 203
LV 904
spoluvlastník 1271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.2017
DKM 1:1000 09.11.2016
ZMVM 1:2000 01.10.1987
THM-V 1:1000 01.01.1972 09.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 20.09.2020 23:19

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.