k.ú.: 653144 - Radvanice u Chotěšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 524552
zahrada 7 10863
travní p. 102 817070
lesní poz 75 1882709
vodní pl. tok přirozený 19 6520
vodní pl. zamokřená pl. 1 7706
zast. pl. 20 12335
ostat.pl. jiná plocha 1 772
ostat.pl. manipulační pl. 5 7600
ostat.pl. neplodná půda 66 58829
ostat.pl. ostat.komunikace 34 37828
Celkem KN 363 3366784
Par. KMD 363 3366784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 17
LV 48
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2014
S-SK GS 1:2880 1837 26.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.05.2019 09:21

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.