k.ú.: 653144 - Radvanice u Chotěšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 524552
zahrada 7 10863
travní p. 102 817070
lesní poz 77 1884150
vodní pl. tok přirozený 19 6520
vodní pl. zamokřená pl. 1 7706
zast. pl. 20 12335
ostat.pl. jiná plocha 1 772
ostat.pl. manipulační pl. 5 7600
ostat.pl. neplodná půda 65 57388
ostat.pl. ostat.komunikace 34 38005
Celkem KN 364 3366961
Par. KMD 364 3366961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 17
LV 48
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2014
S-SK GS 1:2880 1837 26.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.