k.ú.: 653128 - Chotěšov u Rakovníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541834 - Jesenice NUTS5 CZ020C541834
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 2025072
zahrada 29 18902
ovoc. sad 2 8820
travní p. mez, stráň 1 1348
travní p. 66 226087
lesní poz 59 640921
vodní pl. nádrž umělá 2 1849
vodní pl. rybník 1 18536
vodní pl. tok přirozený 9 5868
vodní pl. tok umělý 16 10299
vodní pl. zamokřená pl. 6 3910
zast. pl. společný dvůr 2 127
zast. pl. zbořeniště 5 2710
zast. pl. 50 29120
ostat.pl. jiná plocha 44 30228
ostat.pl. manipulační pl. 9 7921
ostat.pl. neplodná půda 1 270
ostat.pl. ostat.komunikace 31 44009
ostat.pl. pohřeb. 1 883
ostat.pl. silnice 12 48412
Celkem KN 513 3125292
Par. KMD 513 3125292
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 49
LV 59
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 13.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 18.09.2020 10:18

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.