k.ú.: 653101 - Chotěšiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580040 - České Heřmanice NUTS5 CZ0534580040
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 8921
orná půda 65 1845866
zahrada 63 62501
travní p. mez, stráň 1 1676
travní p. 48 167398
lesní poz 26 300168
vodní pl. nádrž umělá 1 478
vodní pl. tok umělý 2 6077
zast. pl. společný dvůr 1 276
zast. pl. zbořeniště 6 811
zast. pl. 44 24558
ostat.pl. jiná plocha 21 4544
ostat.pl. manipulační pl. 12 4196
ostat.pl. mez, stráň 2 878
ostat.pl. neplodná půda 5 9967
ostat.pl. ostat.komunikace 67 53135
ostat.pl. silnice 7 43375
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 207
ostat.pl. zeleň 3 6309
Celkem KN 377 2541341
Par. DKM 183 2440241
Par. KMD 194 101100
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 41
LV 72
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2011
S-SK GS 1:2880 1839 10.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 10:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.