k.ú.: 653098 - Nová Ves u Chotěšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537225 - Chotěšice NUTS5 CZ0208537225
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 1686963
zahrada 30 15907
travní p. 33 117539
vodní pl. nádrž přírodní 1 699
vodní pl. tok přirozený 2 12733
vodní pl. tok umělý 19 21269
zast. pl. společný dvůr 2 506
zast. pl. zbořeniště 10 3954
zast. pl. 44 32575
ostat.pl. jiná plocha 14 11261
ostat.pl. manipulační pl. 22 21377
ostat.pl. ostat.komunikace 28 29841
ostat.pl. silnice 4 18882
Celkem KN 484 1973506
Par. KMD 484 1973506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 37
LV 103
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 11.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.05.2019 14:44

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.