k.ú.: 653098 - Nová Ves u Chotěšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537225 - Chotěšice NUTS5 CZ0208537225
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1686430
zahrada 35 20564
travní p. 34 119034
vodní pl. nádrž přírodní 1 699
vodní pl. tok přirozený 2 12733
vodní pl. tok umělý 19 21269
zast. pl. zbořeniště 1 1113
zast. pl. 39 31405
ostat.pl. jiná plocha 30 30341
ostat.pl. manipulační pl. 7 2890
ostat.pl. ostat.komunikace 26 28146
ostat.pl. silnice 4 18882
Celkem KN 470 1973506
Par. KMD 470 1973506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 35
LV 100
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 11.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 29.09.2020 06:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička